Soovituslikud tunnikavad

Projekti raames on õpetajatele koostatud soovituslikud tunnikavad. Iga õpetaja võib metoodikat mugandada, kuid oluline on, et õppetöö käigus valivad õpilased välja nendejaoks kõige olulisema artikli, millest arusaamist väljendavad ka pildiga, millest õppetöö tulemusena pannakse kokku mosaiik õpilastöödest.

1. Põhiõiguste harta jaguneb kuueks peatükiks ehk jaotiseks. Iga õpilane valib enda jaoks kõige olulisema japõhjendab, miks see on kõige olulisem. Klass lepib kokku kaks kõige olulisemat jaotist.

2. Õpilased loevad kahe kõige olulisema jaotise artiklid läbi. Iga õpilane valib enda jaoks kõige olulisema artikli ja põhjendab, miks ta selle valis. Kogu klassi peale lepitakse kokku üks kõige olulisem artikkel mõlemas jaotises.

3. Õpetaja paigutab jaotiste ja artiklite kaardid põhjuste alusel ümber.

4. See on aluseks arutelule, analüüsile ja kodutööna kirjutatavale esseele (või muule loominguliseletööle, näiteks maalile, ettekandele, kollaažile, luuletusele, laulule vms.). Samuti võite paluda õpilastel leida kunstiteose, mis väljendab artikli mõtet. See ärgitab koostööd teiste õpetajatega (ainetevaheline lähenemine).

5. Kunstitund: põhiõiguste harta artiklite illustreerimine.

 

Advertisements