Mind Your Rights

Mind Your Rights on uus õppevahend Euroopa põhiõiguste harta tutvustamiseks ja inimese põhiõiguste õpetamiseks. Programm on mõeldud õpilastele vanuses 13–16 ja on sobiv kasutamiseks näiteks ühiskonnaõpetuse, klassijuhataja, eesti keele, inimeseõpetuse ja kunstitundides või mujal lähtuvalt õpetaja valmisolekust ja huvist.

Mind Your Rights – õppematerjal aitab õpilastel:

  • saada teada ja mõista oma põhiõiguseid;
  • analüüsida nende õiguste tähtsust igapäevaelus;
  • mõelda selle üle, kas inimese kohustused on tema õigustega seotud;
  • mõista paremini kodanikuks olemise tähendust;

Mind Your Rights õppevahendi idee on pakkuda õpetajatele uuenduslikku pedagoogilist materjali ja lähenemise viise, mida erinevate ainete raames koostöös õpilastega kasutada.

Õppevahend koosneb:

1. Õpetajaraamat;

2. Õpilaste materjal – brošüürideks köidetud pappkaardikomplektid; kaarte saab brošüürist välja rebida ning igal kaardil on üks põhiõiguste harta jaotis või artikkel. Igale õpilasele kuulub jagamiseks üks komplekt.


3. Plakatid harta tutvustamiseks kogu koolile – üks harta tekstiga ja teised tühjad plakatid. Tühjadele plakatitele saab paigutada kunstitunnis valminud illustratsioonid. Plakatid hiljem üles panna klassi- või muule sobivale seinale kooli ruumides.


Advertisements