HARTA JAOTISED:

PreambulVäärikus, Vabadused, Võrdsus, Solidaarsus, Kodanike õigused, Õigusemõistmine

13. detsembril 2007 allkirjastasid Euroopa Liidu riigipead Lissaboni lepingu, mille eesmärk on teha selgemaks ja arusaadavamaks Euroopa Liidu toimimise alused.

Euroopa põhiõiguste harta on Euroopa Liidu esimene ametlik dokument, milles kirjeldatakse kõiki väärtusi ja põhiõigusi, mis kehtivad Euroopa kodanikele.  Nende õiguste hulka kuuluvad nii majanduslikud, sotsiaalsed, ühiskondlikud kui ka poliitilised õigused.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta – pdf fail

Advertisements